Coaching i mentoring indywidualnyLider przyszłości - Program rozwoju kadry menedżerskiej

Kim jesteś?Jesteś dyrektorem zarządzającym. Pracujesz w korporacji lub średniej firmie oraz przewodzisz zespołowi menedżerów/liderów.

Jakie są Twoje wyzwania?- Twój menedżer zarządzający/prezes ma w stosunku do Ciebie wysokie wymagania - oczekuje wysokiej efektywności, stałego zdobywania nowych kompetencji oraz elastyczności.
- Twoim wyzwaniem jest sprostać jego oczekiwaniom, ale również oczekiwaniom swoich pracowników i klientów, zachowując przy tym zadowolenie z pracy oraz balans pomiędzy pracą, a życiem osobistym.

Czego wiesz, że potrzebujesz?- Zdobyć nową wiedzę oraz narzędzia podwalające na rozwój kompetencji menedżerskich, podwalających działać w szybko zmieniającym się świecie.
- Zaplanować swoje działania w pracy tak, aby pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie i skuteczność zespołu oraz własną motywację.

Na co jesteś gotowy?- Masz gotowość do pracy z coachem 1:1, który dostosuje program pracy do Twoich potrzeb.
- Masz gotowość to zakupu sesji wstępnej - nie chcesz zwlekać! Pamiętaj, kupując nic nie ryzykujesz.

Doświadczony i świadomy siebie menedżer zawsze przesuwa granice, starając się podnieść swoją efektywność osobistą i biznesową.
Wie, że przyszłość zaczyna się dziś. Nie zwleka z rozwojem. Bierze sprawy w swoje ręce!

Pobierz bezpłatny e-book -10 Kroków do prowadzenia angażujących spotkań z zespołem. Zacznij swój rozwój już dziś!

10 kroków do prowadzenia angażujących spotkań

Zobacz w jakich obszarach będziesz pracować

wejdziesz na wyższy poziom, pozyskując nową wiedzę i zwiększając swoje umiejętności.

Narzędzie MPK - 6 miękkich kompetencji przyszłości w twoim zasięgu

Przed byciem wszechstronnym liderem będzie ciężko uciec tym, którzy w przyszłości chcą przewodzić zespołom, jednocześnie spełniając się w swojej roli.

Świat bardzo szybko się zmienia, a wraz z nim wzrasta zapotrzebowanie na liderów, którzy jednocześnie będą dbali o skuteczność osiąganych celów, wykorzystywali empatyczne podejście, byli przedsiębiorczy, potrafili krytycznie myśleć i rozwiązywać złożone problemy oraz byli oryginalni, pomysłowi i innowacyjni.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), systematycznie prognozuje, jakich umiejętności pracodawcy będą poszukiwać za kilka lat. Już na pierwszy rzut oka widać, że wszechstronnych:

1. Analityczne myślenie i innowacje

2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się

3. Rozwiązywanie złożonych problemów

4. Krytyczne myślenie i analiza

5. Kreatywność, oryginalność i pomysłowość

6. Przywództwo i oddziaływanie społeczne

7. Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola

8. Projektowanie technologii i programowanie

9. Odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność

10. Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie idei.

Jednym z głównych założeń wszechstronnego przywództwa jest to, że lider przewodzący zespołom, aby uzyskać dużą skuteczność, musi zachować równowagę pomiędzy działaniami, które pozostają ze sobą w sprzeczności: sprzeczności (Kaplan, Kaiser, 2010), czyli przywództwem forsującym a aktywizującym, przywództwem operacyjnym a strategicznym.

Przywództwo forsujące – siłę pokazuje lider

Skupienie na celu. Samodzielne decyzje, kontrola, jasne stanowisko i oczekiwania, konsekwentne rozliczanie zadań, komunikowanie swoich potrzeb oraz stawianie granic.

Przywództwo aktywizujące – siła leży w rękach ludzi.

Skupienie na ludziach. Oddawanie odpowiedzialności za decyzje i działania, delegowanie, zadawanie pytań, słuchanie pomysłów, zrozumienie dla uczenia się na błędach, kompromis oraz budowanie samodzielności.

Przywództwo operacyjne – bycie tu i teraz

Bieżące działania – analityczne myślenie, systematyczne osiąganie wyników krótkoterminowych, realizacja projektów z deadline, spotkania operacyjne, rozwiązywanie problemów oraz dbałość o jakość i wydajność.

Przywództwo strategiczne – ukierunkowanie na przyszłość

Ukierunkowanie na przyszłość – patrzenie na całokształt działań w firmie i zespole, szeroka perspektywa, wyznaczanie kierunku rozwoju oraz szukanie potencjału na przyszłość.

Czego warto się nauczyć, aby wdrażać wszechstronność w swoim przywództwie:

 • Poznać 2 pary przeciwstawnych stylów przywódczych, gdzie pierwsza para to para zarządcza, odpowiadająca na pytanie – jak zarządzasz: strategicznie czy operacyjnie. Druga para, mówi o tym jakim jesteś przywódcą – forsującym, czy aktywizującym.
 • Dokonać autorefleksji – który z 4 biegunów jest przez Ciebie niedoinwestowany (poświęcasz mu za mało czasu/uwagi), co powoduje, że biegun przeciwstawny jest przez Ciebie nadużywany, kolokwialnie mówią “przeginasz z nim”.
 • Nauczyć się skutecznie korzystać ze wszystkich stylów przywódczych poprzez analizę sytuacji, trening na spotkaniach z coachem oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Da Ci to większy spokój, zwiększy skuteczność zespołu oraz wprowadzi Cię na wyższy poziom rozwoju.

Staniesz się liderem wszechstronnym!

Jak zacząć? – To proste, podjąć decyzję i wykazać chęć rozwoju. 

 

Wywieranie wpływu, czyli siła  perswazji to zdolność przekonywania do swoich racji i swojego punktu widzenia innych ludzi.

Część z nas ma w tym dużą swobodę, a część musi się tego nauczyć, trenować oraz wyciągać wniosku ze swoich działań.

Aby nauczyć się wywierania wpływu, czyli siły perswazji, warto:

 • Nauczyć się skutecznie dobierać sposób argumentacji do odbiorcy (pracownika, klienta, przełożonego, współpracownika, kolegę z innego działu), bazując na jego indywidualnych potrzebach i preferencjach osobowości, aby z szacunkiem i zaangażowaniem osiągnąć wspólny cel.
 • Trenować rozmowę pozwalającą zachować zdrowy egoizm, aby móc osiągnąć zakładany cel w sytuacji, w której ktoś chce przekroczyć Twoje granice.
 • Nauczyć się również dopasowywać przekaz do odbiorcy, w oparciu o zrozumienie jego emocji, po to, aby mieć pewność, że Wasze wspólne interesy zostały zabezpieczone, a po spotkaniu nie pozostanie cień wątpliwości, że zakończyło się ono partnersko.

Jak rozpocząć rozwój tej kompetencji? – To dość proste, od chęci i nazwania potrzeby. Chcę się tego nauczyć. 

Zarządzanie czasem i wybór priorytetów jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje.

Nie sprowadza się wyłącznie do nauki narzędzi i poprawnego ich wykorzystania, to przede wszystkim psychologiczna sztuka odpuszczania obszarów, które nie są ważne i pilne, a tylko nam się tak wydaje.  Wynikają one m.in. z niepotrzebnych działań na rzecz innych i powinności wobec nich, ale również zadań które nijak wpływają na pokazanie naszej pozycji. Jednak z jakiejś przyczyny chcemy udowodnić sobie i innym, że podołamy. Wynikać to może z m.in z naszej zadaniowości, chęci otrzymania dobrego słowa lub po prostu nie umiemy odmawiać.

Gdy sztukę tę opanujemy i wiemy, jak zarządzać odpuszczaniem rzeczy nieważnych, priorytetem staje się słowo – przedsiębiorczość. Warto nauczyć się podchodzić do swojej pracy, tak jakby od niej zależało to, czy wystawisz FV na koniec miesiąca, zapłacisz ZUS, US i VAT.

Dlaczego o tym piszę? – Ponieważ wtedy bardzo szybko odrzuca się rzeczy nieważne i niepilne, a zajmuje się tymi zadaniami, które zrealizują Twoje cele.

Sztuki odpuszczania i przedsiębiorczości można się nauczyć, trenować ją. Od czego trzeba zacząć? – Od podjęcia decyzji i chęci 🙂 Tym właśnie będziemy zajmować się podczas coachingu.

Każdy z nas może wpływać na pojawianie się reakcji stresowych lub ich zminimalizowanie.

Nie zadzieje się to jednak bez dużej uważności, autorefleksji oraz przeformowaniu swoich działań. Czasem nawet trzeba sięgnąć po pomoc odpowiedniego specjalisty.

Odporność i tolerancję na stres można jednak rozwijać poprzez umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, czyli tzw. trening. 

Treningowi pomaga określenie swoich wartości i życie w zgodzie z nimi. Jeżeli określisz, że Twoją podstawową wartością jest zdrowie, to łatwiej będzie Ci pilnować pracy w trybie ośmiu godzin.

Kluczowe elementy odporności na stres:

 • Przekonanie o możliwości wpływu na sytuacje, które stanowią wyzwanie. Niestety ludzie często pracują bez poczucia wpływu, co powoduje u nich frustrację i ciągły stres. Czasem mogą czekać Cię trudne decyzje, ale to one mogą Cię na nowo ukształtować.
 • Traktowanie trudności jako wyzwań i przystępowanie do działania, zamiast zastanawianie się, co najgorszego może się wydarzyć, zwlekanie i rozmyślanie o trudzie. Część ludzi nie potrafi poprosić o pomoc, nie ma bliskich sobie ludzi, z którymi mogłaby porozmawiać o swoich trudnościach.
 • Świadome kontrolowanie emocji i ich właściwe wykorzystanie, czyli samoregulacja – umiejętność kontrolowania własnych emocji, na przykład umiejętność uspokajania się, radzenia sobie z frustracją w celu osiągnięcia równowagi.
 • Silna wiara we własne umiejętności i posiadane zasoby, co więcej umiejętność obrony ich wagi często przed samym sobą, gdy do głosu dochodzi krytyk wewnętrzny, który wpływa natychmiastowo na spadek wiary we własne możliwości.
 • Pewność siebie w kontaktach interpersonalnych i okazywanie poczucia własnej wartości. Każdy z nas jest inni, nie ma ludzi lepszych i gorszych, często kluczem staje się pokazanie swojej wiedzy i dojrzałości emocjonalnej innym osobom, ale też odcięcie się od doświadczeń z przeszłości, które powodują, że w sposób niedojrzały wchodzimy w relacje z innymi, często tego żałując.

Jak zacząć to trenować? – Od chęci 🙂

Inteligencja emocjonalna to termin, który zyskuje coraz większą popularność, szczególnie w ostatnich dość skomplikowanych i trudnych czasach.

W 1990 roku do psychologii termin ten wprowadzili dwaj amerykańscy badacze: Peter Salovey i John Mayer. Według nich, inteligencja emocjonalna to osobiste kompetencje danego człowieka, które uzupełniają zdolności intelektualne. Osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi rozpoznać, zrozumieć i kontrolować swoje emocje, a także wykorzystać je w procesie myślenia.

Według modelu Daniela Golemana, inteligencja emocjonalna to połączenie rozumienia emocji, umiejętności zarządzania nimi, motywacji, empatii i kompetencji społecznych. Goleman twierdzi znów, że inteligencja emocjonalna stanowi podstawę psychiki człowieka i kształtuje charakter jednostki.

Na inteligencję emocjonalną składa się 5 cech:

 • Empatia, czyli zdolność rozpoznawania emocji u innych osób, co przyspiesza zrozumienie ich potrzeb.
 • Samoświadomość, która polega na rozpoznawaniu i zrozumieniu własnych uczuć w danym momencie, szczególnie w trudnych sytuacjach i podczas podejmowania trudnych decyzji.
 • Motywacja, czyli umiejętność kierowania emocjami i myślami w celu osiągnięcia wyznaczonych sobie celów.
 • Umiejętności interpersonalne, składające się na zdolność budowania relacji z innymi, pełnienie ról społecznych, oraz umiejętność pracy w grupie.
 • Samoregulacja, czyli umiejętność kontrolowania własnych emocji, na przykład umiejętność uspokajania się, radzenia sobie z frustracją w celu osiągnięcia równowagi.

Cechy te ulegają zmianom przez całe nasze życiu. Można je aktywnie rozwijać, co prowadzi do poprawy  jakości życia oraz funkcjonowania w relacjach z innymi.

Aby zacząć to robić, potrzebna jest chęć 🙂 Cym szybciej tym lepiej, bo świat nie zwolni!

 

Teza, że każdy dobry menedżer powinien być coachem i mentorem dla swoich ludzi, nie jest prawdziwa, ale absolutnie każdy menedżer powinien w swoim wachlarzu kompetencji mieć kompetencje coachingowe oraz kompetencje mentoringowe, a są nimi m.in.:

 • Efektywne komunikowanie się – słuchanie i zadawanie otwartych pytań, przekierowujących pracownika z myślenia o problemie na myślenie o rozwiązaniu.
 • Bezpośrednia, otwarta komunikacja oraz feedback.
 • Wspieranie procesu uczenia się pracowników i osiągania rezultatów.
 • Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa.
 • Współtworzenie działań.
 • Planowanie i wyznaczanie celów.
 • Zachęcanie do refleksji oraz samooceny.

Nad czym pracowałam z klientami w 2023 roku

Przykładowy plan WSPÓŁPRACYKażdorazowo program jest dostosowany do potrzeb klienta - jego aktualnej wiedzy oraz umiejętności.

Proces coachingowy trwa od 3 - 12 miesięcy. Zależy od intensywności pracy oraz potrzeb rozwojowych.

Pracujemy on-line w aplikacji Google Meet. Spotkania trwają 90 minut.

 • Wyjaśnienie procesu coachingowego.
 • Ustalenie harmonogramu prac.
 • Zdefiniowanie kluczowych obszarów wymagających pracy.
 • Wyznaczenie celów i ustalenie sposobu pomiaru ich realizacji.

Indywidualny Profil Insights Discovery – opisuje nasz preferowany styl funkcjonowania. Dokument jest doskonałym wsparciem w pogłębianiu wiedzy o nas samych, naszym stylu działania i jego wpływie na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki dalszego rozwoju, pomagając zwiększyć efektywność.

W jakich obszarach będziemy pracować:

 • Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym – kierowanie skutecznego, zrozumiałego przekazu do drugiej strony, w celu uzyskania wzajemnego porozumienia i motywacji do działania. Zwiększanie tym samym własnej motywacji z działania.

 • Wywieranie wpływu, czyli siła perswazji dobieranie sposobu argumentacji do odbiorcy, bazując na jego indywidualnych potrzebach i preferencjach osobowości, aby z szacunkiem i zaangażowaniem osiągnąć wspólny cel. Również dopasowywanie przekazu do odbiorcy, w oparciu o zrozumienie jego emocji.

 • Budowanie różnorodnych zespołów – najbardziej optymalne dobieranie bezpośrednich pracowników do zadań, które pełnią, aby mogli realizować w nich swój potencjał.

 • Nawigacja spotkań zespołu.
 • Struktura prowadzenia spotkań z wykorzystaniem modelu Wszechstronnego przywództwa wg. Boba Kaplana i Roba Kaisera.
 • Wykorzystanie potencjału osobowości pracowników np. do wyznaczania im ról podczas spotkania.
 • Feedback zespołowy – Adwokat diabła, Wieczny optymista.
 • Metody angażowania pracowników podczas spotkania stacjonarnego oraz spotkania online.
 • Model zarządzania wynikami wg. Blancharda w podziale na – wyznaczanie celów, przekazywanie odpowiedzialności, sposób oceny wyników, diagnozę etapu rozwoju pracownika w konkretnym zadaniu, wspólne definiowanie planu działania oraz ustalenie stylu przywództwa.
 • 3 kompetencje przywódcy sytuacyjnego oraz skuteczny system ocen pracowniczych.
 • Dobór stylu prowadzenia do poziomu rozwoju pracownika.
 • Model rozmowy planującej, oceniającej oraz podsumowującej.
 • Zmiana stylu prowadzenia w zależności od słabych lub dobrych wyników.
 • Plan zarządzania wynikami – zmiana stylu prowadzenia w zależności od słabych lub dobrych wyników.
 • Przywództwo służebne – Servant Leadership – jak przekazać odpowiedzialność pracownikom za zaimplementowanie wizji. 
 • Feedback oraz feedforward – zastosowanie ich w praktyce.
 • Narzędzia tj. FUKO, FUKOW, UF, Komunikat Ja, Bank sankcji oraz Zdarta płyta.
 • Techniki komunikacji asertywnej – stopniowanie korekty zachować, asertywna prośba, stanowcze żądanie/oczekiwanie, zapowiedź sankcji, wykonanie zapowiedzianej sankcji.
 • Metoda SBI, SBIB.
 • 8 kroków przeprowadzania trudnej rozmowy.
 • Model 5 kroków konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (przygotowanie rozmowy, wzajemne słuchanie, odkrywanie interesów, poszukiwanie rozwiązań, plan działania).
 • Fazy życia zespołu wg. modelu Tuckmanna.
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg. Patryka Lencioni.
 • Pętla coachingowa.
 • Koło konfliktu Moore’a.
 • Sposoby zapobiegania trudnym sytuacjom (rozmowom) – komunikacja NVC – język żyrafy i szakala.
 • Rodzaje i stopnie delegowania.
 • Delegowanie, a poziom gotowości/dojrzałości do zadania – czyli jak budować odpowiedzialność wśród pracowników.
 • 6 poziomów delegowania wg. Hanrey’a Shermana.
 • Odwrócona piramida – Total Motivation Management.
 • 10 motywatorów wg. Jurgen Appelo,
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg. Patricka Lencioni.
 • Analiza 12 pytań Gallupa i ich zastosowania.
 • Metody budowania komunikatów motywujących.
 • Celebracja sukcesów – metoda OF i UF.
 • Spirala Gravesa – motywacja na poziomie organizacji.

 

 • Matryca Eisenhowera w zarządzaniu priorytetami i zadaniami w czasie.
 • Model wyznaczania celów SMART, OKR.
 • Metoda Alpen.
 • Metoda ABC.
 • Zasada Pareta 20/80.
 • Neuronauka w pracy menedżera – jak wykorzystać swój mózg do szukania nieoczywistych rozwiązań, działać skuteczniej i kreatywniej.
 • Cykl dzienny FLOW – jak zadbać o siebie każdego dnia i obserwować poziom swojej energii.
 • Jak działa nasz mózg: 2 systemy, myślenie wolne, myślenie szybkie – ich plusy i wady w działaniu.
 • Dziecko cienia oraz dziecko słońca – schematy poznawcze, ich wpływ na nasze działanie. Próba odnalezienia
  nowych strategii działania (sposobów zachowań, których wcześniej nie używaliśmy).
 • Fale mózgowe oraz neuroprzekaźniki – jak wykorzystać je do tego, aby nauczyć się odpuszczać myślenie o
  kolejnych task-ach, nie zmniejszając przy tym swojej skuteczności.

– Model rozmowy coachingowej pozwalający wdrożyć coachingowy styl przywództwa.
– Sposoby łączenia coachingu z mentoringiem.
– Narzędzia coachingowe ułatwiające kreatywne szukanie rozwiązań oraz zmianę perspektywy, tj. Strategia Walta Disneya, 6 kapeluszy, Stół mentorów, Piramida poziomów logicznych Roberta Diltsa, Skala coachingowa, Zmiana perspektywy.

 • Otrzymasz – indywidualny kod dostępu oraz link do przeprowadzenia badania Clifton Strengths.
 • Indywidualna sesja talentowa z Justyną Kurek – Wdowiak to dobra okazja, aby zrozumieć czym jest talent, a czym mocna strona oraz jak z nich korzystać w praktyce.

Podczas sesji:

 • Zrozumiesz działanie swojego układu 34 talentów (motywacja i wzorce działania).
 • Odkryjesz powiązania, jakie tworzą Twoje TOP 10 talentów.
 • Poznasz potencjalne ryzyka swoich TOP 10 oraz działania, jakie możesz podjąć, by ograniczyć ich skutki.
 • Nazwiesz, z czym inni mogą się do Ciebie zwracać, bo to przychodzi Ci z łatwością, gdyż wynika z Twoich talentów.
 • Bazując na swoich talentach zrozumiesz swoją motywację i satysfakcję z wykonywanych zadań lub jej brak.
 • Dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony i jak z nich korzystać.
 • Kluczowe umiejętności Wszechstronnego Lidera.
 • 4 style przywództwa wg. B. Kaplana i R. Kaisera – przywództwo forsujące, aktywizujące, strategiczne i operacyjne – jak sięgać po każdy ze stylów przywódczych, w zależności od potrzeby biznesowej.
 • Przygotowanie do treningu stylów po spotkaniu.

„Każdy potrzebuje trenera. Nie ma znaczenia, czy jesteś koszykarzem, tenisistą, gimnastykiem czy brydżystą. Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy przekażą nam informacje zwrotne. W ten sposób się poprawiamy”

 mówi Bill Gates w jednym ze swoich słynnych Ted Talks.

Co zyskujesz we współpracy coachingowej

Pracę z Certyfikowanym coachem ICF na poziomie PCC oraz praktykiem skutecznego przywództwa.

Dostęp do platformy kursowej firmy Manufaktura Lidera, a na niej profesjonalne materiały edukacyjne.

Indywidualny profil Insights Discovery, który dostosuje Twoją komunikację do potrzeb pracowników - przy każdym pakiecie współpracy.

Przy zakupie pakietu minimum 8 sesji - Raport talentów Gallupa, który pokaże Ci Twoje 34 naturalne Talenty.

Wsparcie we wdrażaniu nowej wiedzy pomiędzy spotkaniami - kontakt na WhatsApp oraz przez maila.

Przejdź do działania i wybierz jedną z poniższych opcji

Kupując sesję wstępną nic nie ryzykujesz. Jeżeli uznasz, że nie spełnia Twoich oczekiwań, zwrócę Ci pieniądze.

Kupując sesję wstępną nic nie ryzykujesz. Jeżeli uznasz, że nie spełnia Twoich oczekiwań, zwrócę Ci pieniądze.

Jeżeli zdecydujesz się na zakup pakietu i współpracę w ramach programu, również zwrócę Ci pieniądze za sesję wstępną.

Przykładowy profil Insights Discovery

O mnie

Aneta Świetlicka

Coach kadry zarządzającej z doświadczeniem menedżerskim w dużych korporacjach tj. ING Bank, PKO BP. Od lat związana z zarządzaniem zespołami, szkoleniami i sprzedażą – doświadczony menedżer zespołu, coach kadry zarządzającej na poziomie ICF PCC oraz właścicielka firmy MANUFAKTURA LIDERA.

Pomaga kadrze zarządzającej i menedżerskiej budować efektywną komunikację w firmie oraz rozwijać kompetencje liderskie, w oparciu o metody profesjonalnego coachingu, model wszechstronnego przywództwa, narzędzia merytoryczne i trenerskie oraz doświadczenie menedżerskie.

Wspiera również całe zespoły w zwiększeniu efektywności, zrozumieniu różnorodności oraz jej siły w budowaniu skutecznych zespołów.

Wszystko czego uczy – praktykuje lub praktykowała!

Aneta Świetlicka Coach kadry zarządzającej z doświadczeniem menedżerskim w dużych korporacjach tj. ING Bank, PKO BP. Od lat związana z zarządzaniem zespołami, szkoleniami i sprzedażą – doświadczony menedżer zespołu, coach kadry zarządzającej na poziomie ICF PCC oraz właścicielka firmy MANUFAKTURA LIDERA. Pomaga kadrze zarządzającej i menedżerskiej budować efektywną komunikację w firmie oraz rozwijać kompetencje liderskie, w oparciu o metody profesjonalnego coachingu, model wszechstronnego przywództwa, narzędzia merytoryczne i trenerskie oraz doświadczenie menedżerskie. Wspiera również całe zespoły w zwiększeniu efektywności, zrozumieniu różnorodności oraz jej siły w budowaniu skutecznych zespołów.

Wszystko czego uczy, praktykuje lub praktykowała!

Zobacz co piszą o mnie moi klienci 🙂

Praca z profesjonalistami to jednocześnie wymóg i przywilej. Aneta to w pełni świadoma swoich umiejętności i osiągnięć, spełniona i niesamowicie empatyczna i pomocna osoba. Nie będę opisywał zajęć, bo były zorganizowane i prowadzone na najwyższym poziomie. Istotne jest, że to co osiągnęliśmy jako firma i ludzie w czasie zajęć z Anetą ma ogromną wartość i żyje w naszej organizacji. Ogromna dawka wiedzy o nas samych i naszych koleżankach i kolegach. Dzięki Aneta. Polecam Anetę jako profesjonalnego coacha. Wie co potrafi, umiejętnie dobiera narzędzia, słucha i szuka rozwiązań. Doskonały kontakt z ludźmi, elastyczność i wytrwałe dążenie do celu.
Andrzej P. Kublik
Chief Executive Officer, QSense
Aneta to wyjątkowa profesjonalistka w dziedzinie zarządzania, której zaangażowanie i wiedza teoretyczna robią imponujące wrażenie. Jej zdolność do łączenia teorii z praktyką jest nieoceniona, zwłaszcza że sama przeszła drogę od początkującego do eksperta w zarządzaniu strategicznym. To doświadczenie sprawia, że Aneta jest nie tylko trenerem, ale prawdziwym mentorem, który potrafi dostosować swoje metody do potrzeb zarówno doświadczonych menedżerów, jak i osób nowych w branży. Podczas szkoleń, Aneta tworzy atmosferę pełną empatii i zaangażowania, jednocześnie nie tracąc z oczu celów edukacyjnych. Jej osobowość i metody pracy pozwalają uczestnikom nie tylko zdobyć wiedzę, ale również zbudować między sobą sieć wsparcia i rozwoju. To właśnie dzięki Anecie pojęcia takie jak coach, mentor i skarbnica wiedzy nabrały dla mnie prawdziwego znaczenia. Jeśli szukasz kogoś, kto podniesie zarządzanie w Twojej organizacji na wyższy poziom, z całego serca polecam współpracę z Anetą. Jestem przekonana, że jej unikalne podejście i bogate doświadczenie przyniosą wymierne korzyści każdemu, kto zdecyduje się na tę współpracę.
Magdalena Weisman
Manager, EMEA BI Reporting & Analysis at Align Technology
Aneta wspierała naszą organizację w rozwijaniu kompetencji zespołowych i indywidualnych w oparciu o Discovery Insight. Jestem zachwycony kompleksowym przygotowaniem, od badania potrzeb poprzez cykl spotkań ze mną jako sponsorem, następnie z zespołem w celu wskazania obszarów do pracy podczas warsztatów, a następnie organizacją 2-dniowych warsztatów i feedbackiem do wszystkich po zakończonym procesie. Przygotowanie merytoryczne znakomite i przede wszystkim warto podkreślić znakomity feeling z zespołem i flow podczas spotkania z kilkunastoma uczestnikami. Logistyka dookoła warsztatów bez zarzutów, wszystko na mega profesjonalnym poziomie. Doceniam zaangażowanie i motywację do pracy z nami i ze mną nad naszym rozwojem, co jest rzadko spotykane aż na tak wysokim poziomie. Mogę z czystym sumieniem polecić czego najlepszym dowodem jest chęć kontynuowania pracy nad tym tematem z Anetą przez cały zespół.
Artur Mateńko
Site Manager, Solina Coatings Poland
Pani Aneto, dziękuję za profesjonalną współpracę. Pani doświadczenie i wiedza, a także skupienie na realizowanym zadaniu powoduje, że klient czuje się zaopiekowany i wie, że jego osoba trafiła w dobre ręce. Wszystkie Pani zalecenia zostały wdrożone z sukcesem i teraz potęgują w relacjach z członkami zespołu. Polecam współpracę z Panią Anetą, aby móc spojrzeć na siebie z innej, bezstronnej, profesjonalnej strony.
Agnieszka Lemieszek
Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.
Wielokrotnie korzystałem z usług coachingowych Anety i byłem bardzo zadowolony. Jest osobą bardzo zaangażowaną, dokładną i wyjątkowo twórczą, ale też ciepłą i empatyczną. Obecnie Aneta realizuje projekty coachingowe w firmie, którą zarządzam i osiąga bardzo dobre rezultaty. Z przyjemnością rekomenduję Anetę jako świetnego coacha dla menedżerów średniego i wyższego szczebla w dużych organizacjach.
Rafał Michalski
CEO at BLACHOTRAPEZ GROUP, Founder of REVOLT ENERGY S.A.