Wszechstronny liderFirmowy program rozwoju kadry menedżerskiej

Jesteś wymagający i jasno formułujesz swoje stanowisko. Chcesz aby twój zespół działał tak samo. Widzisz potrzebę budowania w innych samodzielności i odpowiedzialności za wynik.

Chcesz dać swoim ludziom przestrzeń do samodzielnego działania, ale wiesz, że mają problem z jasnym formułowaniem swoich oczekiwań, stawianiem granic oraz delegowaniem zadań swoim pracownikom. Chcesz im w tym pomóc!

Chcesz przygotować średnią kadrę do roli lidera, uświadomić im globalną odpowiedzialność za ludzi i biznes oraz wyposażyć w niezbędne narzędzia.

Czujesz, że twój zespół wymaga nowego otwarcia. Chcesz dać mu nowy bodziec do rozwoju i wyposażyć w niezbędne narzędzia zarządcze i motywacyjne

Wszechstronny lider to #Empatyczny Wojownik, który pokazuje siłę w walce o wynik oraz dba o relacje. 

Potrafi myśleć globalnie oraz dba o działania operacyjne, a w tym wszystkim nie zapomina o sobie!

#TOP4 WSZECHSTRONNEGO LIDERA​

W modelu wszechstronnym B. Kaplana i R.Kaisera chodzi o to, aby styl zarządzania dostosować do konkretnej sytuacji. Kiedy jest taka potrzeba – jasno określasz swoje stanowisko, stawiasz granice, a w innej sytuacji dbasz o kompromis, słuchasz i pytasz o opinię innych.

Chodzi w nim również o to, aby równoważyć  koncepcję przywódczą, czyli to co jest Twoim priorytetem – jest czas i miejsce na myślenie strategicznie i ukierunkowanie na przyszłość, ale też angażowanie się w działania operacyjne, czyli bycie tu i teraz. 

Nierównoważenie tych stylów, może być efektem Twoich problemów biznesowych. A Ty jak równoważysz poniższe style? Tak – odpowiedź sobie!

Przywództwo forsujące - siłę pokazuje lider

Skupienie na celu. Samodzielne decyzje, kontrola, jasne stanowisko i oczekiwania, konsekwentne rozliczanie zadań, komunikowanie swoich potrzeb oraz stawianie granic.

Przywództwo aktywizujące - siła leży w rękach ludzi

Skupienie na ludziach. Oddawanie odpowiedzialności za decyzje i działania, delegowanie, zadawanie pytań, słuchanie pomysłów, zrozumienie dla uczenia się na błędach, kompromis oraz budowanie samodzielności.

Przywództwo operacyjne - tu i teraz

Bieżące działania - systematyczne osiąganie wyników krótkoterminowych, realizacja projektów z deadline, spotkania operacyjne, rozwiązywanie problemów oraz dbałość o wydajność.

Przywództwo strategiczne - przyszłość

Ukierunkowanie na przyszłość - patrzenie na całokształt działań w firmie i zespole, szeroka perspektywa, wyznaczanie kierunku rozwoju oraz szukanie potencjału na przyszłość.

przywodztwo kaplan manufaktura lidera
wszechstronność2

Program rozwoju kadry menedżerskiej

Moduł 1 - Insights Discovery™ - MODEL KOLORÓW

 • Poznaj swoje preferencje osobowości oraz naucz się rozpoznawać style funkcjonowania innych osób w zespole praca z Indywidualnym Profilem Insights.
 • Po wypełnieniu Kwestionariusza Preferencji, każdy uczestnik otrzymuje swój Indywidualny Profil Insights Discovery, dzięki któremu poznaje swój indywidualny styl funkcjonowania, sposób podejmowania decyzji, silne i słabe strony, wartości wnoszone do zespołu/firmy oraz bariery skutecznego porozumiewania się z innymi.
 • Praca z Profilem Insights Discovery daje również wskazówki dotyczące dalszego rozwoju oraz skutecznej komunikacji z innymi. Członkowie zespołu dowiedzą się więcej o sobie nawzajem, co pozwoli uniknąć nieporozumień, poprawi efektywność współpracy i pomoże łatwiej osiągać wspólne cele.
 • Moduł 2 - Zarządzanie sytuacyjne

  Moduł ukierunkowany na zwiększenie gotowości pracowników do samodzielnego i skutecznego wykonywania zadań:

 • Jak wyznaczać cele, aby pracownicy wiedzieli, czego się od nich wymaga (za co będą odpowiedzialni) oraz na podstawie jakich kryteriów zostaną ocenieni.
 • 4 etapy rozwoju pracowników w teorii i w praktyce, bazując na podejściu K. Blancharda – nauczysz się diagnozować i oceniać poziom rozwoju pracowników na podstawie ich kompetencji i zaangażowania.
 • 4 alternatywne podejścia do pracowników - nauczysz się wybierać odpowiednie podejście, w zależności od poziomu rozwoju pracownika: dyrektywne podejście, coaching, delegowanie, trening.
 • Moduł 3 - Wszechstronne przywództwo

 • 4 style przywództwa wg. B. Kaplana i R. Kaisera - przywództwo forsujące, aktywizujące, strategiczne i operacyjne - kiedy sięgać po każdy ze stylów.
 • Model Roberta Diltsa, Strategia Disneya, Model Miltona Ericksona - jak efektywnie komunikować się ze swoim zespołem.
 • Model FUKO - jak jasno i stanowczo formułować swoje stanowisko i oczekiwania, delegować zadania, ale też przekazywać konstruktywną informację zwrotną.
 • Pamiętaj, że prawdziwy przełom w Twojej firmie nastąpi, gdy wszyscy menedżerowie poznają swój profil Insights, swój preferowany styl zarządzania oraz metodę zarządczą, a w konsekwencji nauczą się działać w sposób wszechstronny:

 • Będą potrafili skutecznie komunikować się z osobami o każdym typie osobowości i angażować je we wspólny cel.
 • Będą potrafili zmieniać styl zarządzania w zależności od sytuacji i potrzeby biznesowej, ale też w zależności od poziomu rozwoju swoich pracowników.

  Wtedy Wasza komunikacja będzie konsekwentnie jasna i pełna szacunku, poziom zarzadzania w firmie będzie na dojrzałym i wysokim poziomie. Wszyscy spójnie pójdziecie w jednym kierunku, jakim jest osiągnięcie celu firmy!
 • Logistyka warsztatu

  ⭘ Ustalamy dogodny termin.

  ⭘ Klient wybiera sposób i miejsce prowadzenia zajęć: online lub stacjonarnie (stacjonarnie zapewnia miejsce dla warsztatów).

  ⭘ Tydzień przed warsztatem, każdy uczestnik wypełnia kwestionariusz preferencji Insights (Moduł 1).

  ⭘ Każdy moduł jest osobnym warsztatem, który jest prowadzony w formie jednodniowej (stacjonarnie) lub dwudniowej (online) – lącznie 8 h.

  ⭘ Po miesiącu od zakończenia każdego modułu odbywa się follow up online, w uzgodnionym z uczestnikami terminie – 1 h.

  ⭘ Wielkość grup – do 15 osób.

  Zobacz co piszą o nas nasi klienci

  Zapraszamy do fantastycznej i merytorycznej zabawy z Wszechstronnym Liderem!
  Uczestnicy warsztatów Wszechstronny Lider mówią - nie działając w sposób wszechstronny, nieświadomie działamy na szkodę firmy i swoich ludzi, bo zarządzamy tak, jak nam najłatwiej!

  Dajmy menedżerom szansę, aby to zmienić!